?

Log in

Поэзия - Аматори Каліграфії [entries|archive|friends|userinfo]
Український рукопис

[ website | теґи спільноти ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[січень. 26-е, 2011|05:42 pm]
Український рукопис

ua_calligraphy

[ogaze]
ПоэзияПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: henyk
2011-01-26 05:22 pm (UTC)
Загального вигляду хочеться...
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: lukas_2d
2011-01-26 05:32 pm (UTC)
jpg компресія всю графіку з’їла :(
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: ogaze
2011-01-26 06:47 pm (UTC)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lukas_2d
2011-01-26 06:48 pm (UTC)
гарно :)
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: henyk
2011-01-27 12:45 pm (UTC)
:)))
(Відповісти) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ya_katska
2011-01-27 07:21 am (UTC)
Молодець!! ніжно так

хотілося б фото кращої якості! щоб наслодитися по вуха )
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: speir
2011-01-28 08:41 am (UTC)
Ньам-ньам :)
(Відповісти) (Thread)